Aktivitetstilbud

Dagcenter Løvetand

Dagcenter Løvetand er et aktivitets- og værested i Randers, hvis målgruppe er psykisk sårbare mennesker.

Klubben Den Grønne Gren

Den grønne Gren" er en del af de socialpsykiatriske aktivitetstilbud i Randers Kommune.

Ungegruppen

Ungegruppen er et være- og aktivitetstilbud for unge mellem 18-30 med massive psykiske problemstillinger eller som er psykisk sårbare.