Dagcenter Løvetand

Dagcenter Løvetand er et aktivitets- og værested i Randers, hvis målgruppe er psykisk sårbare mennesker.

Personalet på Løvetand tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og den raske side af mennesket. Ligeledes kan borgeren få udarbejdet en handleplan. Borgeren skal ikke visiteres for at komme på Løvetand, da borgeren bare tager direkte kontakt til personalet.

Hvordan finder du os:
Løvetand er placeret i den vestlige bydel tæt på motorvejen E45 frakørsel 40. Vi har til huse i en stor villa fra 1906 med nyere tilbygninger, som er beliggende i en stor gammel have. Huset blev nyindrettet i 2003. Stedet er indrettet med store lyse lokaler tæt på grønne omgivelser og med udsigt udover Gudenådalen og fem minutters gang fra Gudenåen.

Hvis du tager bybussen skal du stå på bybus nr. 10 og 11 som kører ud ad Viborgvej. 1. busstoppested efter Randers fodbold stadion står du ad og du kan næsten se Vester Tværvej på modsatte side af vejen.

Idræt for sindslidende (IFS) har til huse ved Løvetand.

Løvetands åbningstider:
Mandag:    8.00 - 16.00 og 16.00 - 20.15
                 (for brugere mellem 30 og 40 år)
Tirsdag – torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag:                  8.00 - 13.00

Personale: Vi er en bred sammensat gruppe af medarbejdere, både med socialfaglig og sundhedsfaglig baggrund. I perioder har vi studerende fra pædagogseminarium og elever fra social- og sundhedsskolen. Derudover har vi ind imellem studerende fra pædagogseminarium og elever fra Social- og Sundhedsskolen.

Målgruppe:
Socialpsykiatrisk dagtilbud for mennesker som er psykisk sårbare. Der tages på Løvetand udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Der fokuseres på den raske side af brugeren. For at kunne komme på Løvetand, skal man visiteres af socialafdelingen.

Vi tilbyder:
Der findes flere tilbud på Løvetand:

  • Kreativ værksted
  • Køkken
  • Musik
  • 30-40 års gruppe
  • Værestedstilbud om eftermiddagen.

Bybi: Mulighed for at passe bier og dyrke honning

Kontaktpersonordning: 
Hver borger tildeles efter eget valg en kontaktperson blandt personalet. Kontaktpersonen er borgerens faste aftale- og samtalepartner. Samtaler finder sted efter behov, og når der er mulighed herfor. Samværet med kontaktpersonen er for borgeren en struktureret ramme for fastsættelse af mål og midler. Formålet er at bevare borgerens ressourcer og skabe udvikling.

Musik:
Hver torsdag og fredag øver Løvetands band fra 09.00 til 12.00. Bandet har eget øvelokale. Bandet tager ud og optræder. Formålet er at give borgeren en selvværdsoplevelse gennem musikken og fællesskabet ved at være fælles om et produkt.

Kreativ:
Gennem en kreativ aktivitet efter eget valg forsøges det hver formiddag mellem 9.45. og 11.45 at skabe et kreativt og håndværksmæssigt forum, som støtter borgeren i selvudvikling. Der er også mulighed for at genoptage tidligere interesser. Gennem den kreative proces prøver vi tillige at give muligheder for opbygning af relationer, der bygger på fælles interesser. Kreativ holder også åbent om eftermiddagen.

Eftermiddag:
Om eftermiddagen er der mulighed for mere impulsive aktiviteter. Brugerorientering, socialt samvær, netværk og hyggeligt samvær omkring kaffen. Formålet er her især at bryde isolation og skabe netværk.

Køkken:
Hver dag fremstiller borgere og personale et sundt måltid. Maden kan købes af alle i huset til rimelige penge. Køkkenet har to formål:
1. At levere et sundt måltid
2. At give et meningsfuldt arbejdstilbud der skaber større selvværd.

Motion og sundhed:
Der tilbydes de første 4 hverdage et tilbud om en gåtur. Ligeledes gives der om fredagen støtte til deltagelse i IFS' aktiviteter i badmintonhallen. Formålet er at medvirke til en bedre sundhed og et sjovere liv.

30-40 års gruppen:
Mødes hver mandag fra 16.00 til 20.15. Oftest laver vi aftensmad sammen og skaber netværk samt træner i at kunne komme ud i samfundet/ud fra sit hjem.

Se mere om 30-40 års gruppen her

Mere om os:
Det primære formål med Løvetand er at skabe en for brugerne meningsfyldt hverdag og et tilhørsforhold. Det er selvfølgelig forskellige faktorer hos brugerne, som giver dem oplevelsen af meningsfyldthed. Nogle af de indsatsområder vi arbejder med, er:
1. At støtte brugerne i deres nuværende sociale netværk.
2. At støtte dem i at skabe nye relationer.
3. At støtte brugerne i at udvikle de forskellige kompetencer som de hver især tidligere har været i besiddelse af, men som er blevet delvist tabt i forbindelse med deres sygdomsforløb.
Målet med at støtte brugerne i disse kompetencer er overordnet set at give brugerne en følelse af, at de har haft en god dag, og de kan gå hjem med en fornemmelse af at de har gjort et stykke arbejde, har haft socialkontakt med nogen, har følt sig værdifulde, og kan se meningen med livet.

Pædagogisk – Psykologisk retning:
I Løvetand arbejder vi ud fra det humanistiske menneskesyn.
Vi mener, at menneskets medfødte evner og anlæg er drivkraften. Løvetand er derfor et sted, der giver den enkelte mulighed for udvikling, og hvor den enkelte samtidig selv sætter sine mål.
På Løvetand arbejder vi bl.a. bevidst efter Recovery-princippet.
Begrebet Recovery (at komme sig) betyder, at vi fokuserer på den enkeltes udvikling. Recovery-processen er stærkt knyttet til det enkelte menneskes egen aktive indsats. Andre kan ikke gå vejen, men kan støtte processen.
Øget brugerindflydelse støtter ofte brugerne til i større omfang at tage ansvar for sig selv og stille krav til omverdenen. Dette kan ændre folks syn på sig selv; man er ikke længere sin sygdom – man har en sygdom.
Samtidig arbejder vi også ud fra den kognitive tankegang. Kognitiv tænkning er for brugeren en indsigtsgivende arbejdsform. Den omfatter såvel psykoedukation (sygdomslære/-indsigt) som elementer af social færdighedstræning (træning af sociale færdigheder i hverdagen).
 
På Løvetand lægger vi hovedvægten på udvikling af evnen til at tænke realistisk, rationelt og analyserende med henblik på at øge handlemuligheder og styrke den  emotionelle opfattelsesevne.
I den kognitive tankegang anvendes en række teknikker, som alle har til hensigt at støtte brugeren i at udforske, hvilke hændelser der udløser problemer/ubehag og symptomer, hvilke tanker der automatisk er forbundet hermed, samt hvilke alternative tanker og dermed handlinger og følelser der kan sættes i stedet.

Brugerråd:
Der er nedsat et brugerråd på Løvetand.

Misbrugspolitik:
Man må ikke være påvirket eller indtage alkohol og/eller stoffer på Løvetand.
Lægeordineret medicin kan selvfølgelig tages.

Fest:
Ved Løvetands fester kan der kun indtages det øl, vand og vin, der er til salg.

Læs mere om Løvetand her