Klubben Den Grønne Gren

Den grønne Gren" er en del af de socialpsykiatriske aktivitetstilbud i Randers Kommune.

Huset er et aktivitetshus for mennesker, der er eller har været psykisk sårbare.

I huset kan du møde ligesindede.  

Der er ingen visitation for borgere i Randers Kommune til at komme ind i huset, derfor kan du komme ind lige fra gaden. Huset tilbyder en række aktiviteter, som er brugerbestemte. Huset sætter det sociale liv i centrum, for derved at give mulighed for udvikling for den enkelte og gruppen.

Huset bygger på "hjælp til selvhjælps-principperne".

Du er velkommen til at invitere din kontaktperson eller andre personlige hjælpere med.

Huset har køkken- cafédrift som dagligt bliver drevet af 8 medlemmer. Her kan der dagligt kan købes frokost, frugt, slik mv.. Fire aftener om ugen laves der aftensmad.

Desuden kan der købes diverse drikkevarer som the, kaffe, sodavand og varm kakao.


I huset markerer vi højtiderne og afholder ca. 2-4 fester om året med henholdsvis fællesspisning, teater og musik, grillaftener mv.

En gang om året, tager nogle medlemmer fra klubben sammen på en ferietur.

Vi har også en årlig sommerudflugt.

Borgerne kan tilknyttes diverse grupper i huset alt efter lyst og evne såsom Køkken-café vagter, havegruppe, rengøringsgruppe, madlavningshold mv. samt øvrige fritidsgrupper f.eks. kor, motion eller recovery gruppe.

Vi har også oprettet hold i huset under "Lille Skole for Voksne" - her er der en lille egenbetaling.
 
Vi har brugerindflydelse og har etableret brugerråd, tryk her.