Brugerrådet

Brugerrådet består af 6 personer: 

5 valgt blandt medlemmerne
1 medarbejder.
Brugerrådet er på valg, - omkring den 1. april hvert år.
 
Brugerrådets opgave er:
- at rådgive
- at samle informationer, informere medlemmer, informere på fællesmødet.
- at rådføre sig med medlemmer og grupper samt være medlemmernes talerør.
- at stille forslag til aktiviteter og forbedringer.

Brugerrådet afholder møde to gange om måneden, og brugerrådet indkalder yderligere til fællesmøde én gang i kvartalet.

Der udarbejdes referat straks, og det omdeles til hvert enkelt  brugerrådsmedlem samt hænges op i klubben samt lægges i Brugerrådets mappe.
Alle kan komme med forslag til punkter til dagsorden.

Som noget nyt deltager brugerrådet ca. hver anden måned i personalemødet, hvor relevante emner for klubben gennemgås