Ungegruppen

Ungegruppen er et være- og aktivitetstilbud for unge mellem 18-30 med massive psykiske problemstillinger eller som er psykisk sårbare.

Ungegruppen er en del af aktivitetstilbuddene for psykisk sårbare i Randers Kommune hvor borgere ikke skal visiteres til at komme.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Et udviklende miljø baseret på samvær og aktivitet.
 • At støtte unge med massive psykiske problemstillinger i, at blive trygge og bekendte med at bruge de tilbud og aktiviteter der er i lokalsamfundet.
 • At udarbejde individuelle handleplaner
 • En base hvor unge kan møde ligesindede, og sammen med dem skabe sociale netværk.
 • Brugerindflydelse og -ansvar.
 • Støtte til at deltage i nogle af de aktiviteter, som du pga. dine psykiske problemstillinger har haft svært ved. Fastelagte som spontane aktiviteter.
 • Et anerkendende miljø.
 • Støttesamtale efter behov                                 

Brugerindflydelse:
I Ungegruppen har vi brugerindflydelse. Det gør sig gældende i alle dagligdagens aktiviteter og gøremål.
Samtidig har vi brugermøde 1xmdl., hvor alle har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen.

Pårørende.
En gang årligt holder Ungegruppen et pårørende-arrangement, hvor medlemmer kan invitere sine pårørende på besøg.

Aktiviteter.
De aktiviteter der foregår i Ungegruppen tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov.

Der er brugerbetaling på alle aktiviteter.
 
Aktiviteter indenfor de overordnede temaer:

 • Rehabilitering
 • Sundhed
 • IKT/teknologi
 • Arbejdsmarkedet
 • Medborgerskab
 • Frivillighed
 • Tidlig Indsats
 • Diverse Sociale arrangementer

Vi tager afsæt i den anerkendende tilgang og benytter os af den coachende tilgang i samværet med den unge.
Vi arbejder helhedsorienteret og har en bred vifte af tværfaglige samarbejdspartnere, for at skabe det bedste tilbud til den enkelte unge.

Det er vigtigt at komme på et forbesøg inden man evt. starter i Ungegruppen. Efterfølgende bliver der aftalt en forsamtale med den unge, inden personalet tager stilling til indskrivning i Ungegruppen.

 Ring og aftal et besøg.       

Ungegruppens værdier.

 • Samvær
 • Brugerindflydelse
 • Helhed 

 Ring og aftal et besøg.

Ungegruppens værdier:

 • Samvær
 • Brugerindflydelse
 • Helhed