Akutboliger

Psykisk sårbare, der i en periode har akut brug for støtte, kan midlertidigt flytte ind i en fuldt møbleret lejlighed.

Psykisk sårbare, der i en periode har akut brug for støtte, kan nu midlertidigt flytte ind i en fuldt møbleret lejlighed på et af to af de døgnbemandede bosteder i Randers Kommune. Boligerne er etableret som led i psykiatriplanen og er placeret i Gudenåcenteret og på Paderuphus.

Boligerne tilbydes psykisk sårbare borgere, der bor i egen bolig og får akut behov for støtte, fx på grund af angst eller selvmordstanker.

Et ophold i akutboligen koster 98 kroner per døgn, som den enkelte borger selv skal betale. Opholdet vil højst kunne vare i 14 dage, hvorefter borgeren som udgangspunkt vender tilbage til egen bolig.

Akutboligen på Gudenåcenteret er for borgere, der er over 35 år, mens boligen på Paderuphus vil være målrettet de 18-35-årige.

Kontakt

Gudenåcenteret – for borgere der er over 35 år
Tlf.: 89 15 28 90

Paderuphus – for borgere, der er mellem 18 og 35 år
Tlf.: 89 15 73 80