Andre tilbud

Netværksfamilie

Psykisk sårbare i Randers Kommune har mulighed for at få en netværksfamilie, som har tid, lyst og overskud til at åbne sit hjem og knytte kontakt til et psykisk sårbart menneske.

Special tandpleje

Voksne, der ikke har mulighed for at komme til almindelig tandpleje på grund af psykiske eller fysiske handicap, kan i stedet blive henvist til specialtandplejen.

Recoveryskolen

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser. Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces