Andre tilbud

Netværksfamilie

Psykisk sårbare i Randers Kommune har mulighed for at få en netværksfamilie, som har tid, lyst og overskud til at åbne sit hjem og knytte kontakt til et psykisk sårbart menneske.

Social, Aktivitet, Motion (SAM)

Foreningens formål er at tilbyde og koordinerer sociale aktiviteter og motion for udsatte borgere i Randers Kommune med henblik på at udvikle den enkeltes netværk og generelle sundhed.

Ligestillet støtte

Forskning viser, at det har stor værdi at inddrage mennesker, som selv har oplevet psykisk sårbarhed, i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

Jobrettet rehabilitering

Tilbuddet er todelt, således at der først tilbydes et motivationsforløb og dernæst et kursusforløb i jobrettet rehabilitering.

Rusmiddelcenter Randers

Randers Kommune har, som alle kommuner i Danmark, en lovmæssig forpligtigelse til at tilbyde gratis hjælp til mennesker, der har problemer med alkohol og andre rusmidler.

Idræt for sindet (IFS)

Foreningen varetager interesser for sindslidende i Randers og koncentrerer sig om at tilbyde idræt og andre bekræftende aktiviteter, der hjælper psykisk syge til at føle glæde og livskvalitet.

Special tandpleje

Voksne, der ikke har mulighed for at komme til almindelig tandpleje på grund af psykiske eller fysiske handicap, kan i stedet blive henvist til specialtandplejen.

Børsterne

Børsterne er et mobilt tilbud om gratis basal tandbehandling til socialt udsatte over 25 år.

Hjemmehjælp

Hvis du ikke benytter et af Socialafdelingens tilbud, men har en lettere psykisk lidelse, er der mulighed for støtte ved henvendelse til Visitationsafdelingen.

Recoveryskolen

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser. Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces