Andre tilbud

Special tandpleje

Voksne, der ikke har mulighed for at komme til almindelig tandpleje på grund af psykiske eller fysiske handicap, kan i stedet blive henvist til specialtandplejen.