Børsterne

Børsterne er et mobilt tilbud om gratis basal tandbehandling til socialt udsatte over 25 år.

Børsterne drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft af tandlæger, klinikassistenter og tandplejere i Randers.

Læs mere om Børsterne her