Hjemmehjælp

Hvis du ikke benytter et af Socialafdelingens tilbud, men har en lettere psykisk lidelse, er der mulighed for støtte ved henvendelse til Visitationsafdelingen.