Hvem kan få en netværksfamilie?

Er du psykisk sårbar, vil du kunne få en netværksfamilie, hvis du er over 18 år, i kontakt med et af kommunens socialpsykiatriske tilbud og har brug for et netværk. Du kan spørge din bostøtte/personalet i dit nuværende tilbud og høre mere om mulighederne.

Kontakt:

Susanne Rugi Ankerstjerne
tlf. 5197 9857
susanne.rugi.ankerstjerne@randers.dk