Recoveryskolen

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser. Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces

I efteråret 2018 udbydes en række kurser (se link til højre), og løbende bliver udbuddet større og større. Har du en god idé til et bestemt kursus, så giv os endelig besked.

Kurserne er åbne for alle, der interesserer sig for recovery. Det kan være recovery som den personlige rejse og/eller som fagligt og teoretisk fænomen. Vi henvender os både til borgere med og uden psykisk sårbarhed, til fagprofessionelle og til pårørende/ netværk. Vi tror på værdien af at bringe alle disse forskellige perspektiver i spil.

Al undervisning i Recoveryskolen bliver udviklet og afholdt af mindst to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-underviser) og en fagprofessionel underviser. De to indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle. I Recoveryskolen ligestilles den professionelle viden og de levede erfaringer. På den måde skabes der rum for ligeværdig erfaringsudveksling og gensidig læring.

Deltagelse i undervisningen er gratis.