Behandlingspsykiatrien - Region Midt

Regionspsykiatrien Randers er en del af psykiatrien i Region Midtjylland og varetager behandling af borgere med psykiatriske lidelser, der er bosat i Randers-, Nord- og Syddjurs kommune.

Behandlingstilbuddene er geografisk placeret i Randers og Rønde.

Regionspsykiatrien Randers behandler patienter over 18 år med psykiatriske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og svære depressioner.

Du finder her Psykiatrien i Region Midt