Hvordan får jeg hjælp?

Visitering

Det er myndighed for psykiatri, der visiterer til sociale tilbud i Randers Kommune.