Hvordan får jeg hjælp?

Visitering

Det er myndighed for psykiatri, der visiterer til sociale tilbud i Randers Kommune.

Sagsbehandlingstider

I Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med de afgørelser, kommunen træffer om din støtte, har du mulighed for at klage.