Hvordan får jeg hjælp?

Visitering

Det er myndighed for psykiatri, der visiterer til sociale tilbud i Randers Kommune.

Sagsbehandlingstider

I Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Klagevejledning

Du kan klage over de afgørelser kommunen træffer om din støtte.