Sagsbehandlingstider

I Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Afgørelse
Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på det ansøgte.

Svarfrist
Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil, afgørelsen er sendt til borgeren.

Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter, at nødvendig dokumentation foreligger ved ansøgningen, eller fremskaffes hurtigst muligt, når kommunen anmoder om det.

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

En oversigt over sagsbehandlingstiderne:

Lovgivning

Område

Tidsfrist

Serviceloven §10 og 12

Rådgivning

14 dage

Serviceloven

§ 85

 

 

Hjælp, omsorg eller støtte m.v.

Bevilling af bostøtte samt ophold i støttecentre med bostøtte

8 uger

Serviceloven

§ 102

 

Tilbud af særlig behandlingsmæssig karakter

8 uger

 

Serviceloven

§§ 103 og 104

 

Beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med visitation

8 uger

 

Serviceloven

§ 107

 

Midlertidigt ophold i boform

8 uger

 

Serviceloven

§ 108

 

Længerevarende ophold i boform

8 uger