Tilbud i center for psykiatriindsats

Se kort over tilbud i Socialafdelingen her

Når du kommer ind på kortet klikker du på på det firkantede ikon øverst i venstre hjørne for at få en oversigt over de forskellige tilbud. Tryk på det enkelte tilbud for at se placeringen på kortet.