Om Psykiatrien

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, du som borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen, det vil sige kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarder og bilag

En kvalitetsstandard er det dokument som beskriver en kommunes politisk fastsatte serviceniveau, og er det niveau og de prioriteringer, forvaltningen skal bruge som udgangspunkt i det daglige arbejde.

FKO (Faglige KvalitetsOplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af faglige kvalitetsoplysninger på socialområdet.

Udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet. (RUK)

På Udsatte-, Handicap- og psykiatriområdet har Randers Kommune udarbejdet sin egen kvalitetsmodel på det sociale område.

Tilsynsrapporter

Her kan du finde tilsynsrapporter for de tilbud der er Center for Psykiatriindsats

Pårørendeundersøgelse 2015

Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) i Region Midtjylland har målt tilfredsheden blandt brugere og pårørende med tilbuddene på socialområdet i Randers Kommune. Undersøgelsen er lavet blandt brugere og pårørende på voksen handicap- og senhjerneskadeområdet og på området for socialt udsatte. Derudover er undersøgelsen lavet blandt pårørende på psykiatriområdet.