Om Psykiatrien

Kvalitetsstandarder og bilag

En kvalitetsstandard er det dokument som beskriver en kommunes politisk fastsatte serviceniveau, og er det niveau og de prioriteringer, forvaltningen skal bruge som udgangspunkt i det daglige arbejde.

FKO (Faglige KvalitetsOplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af faglige kvalitetsoplysninger på socialområdet.

Udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet (RUK)

På Udsatte-, Handicap- og psykiatriområdet har Randers Kommune udarbejdet sin egen kvalitetsmodel på det sociale område.

Tilsynsrapporter

Her kan du finde tilsynsrapporter for de tilbud, der er i Center for Psykiatriindsats.

Pårørendeundersøgelse 2015

Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) i Region Midtjylland har målt tilfredsheden blandt brugere og pårørende med tilbuddene på socialområdet i Randers Kommune.