FKO (Faglige Kvalitets Oplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af faglige kvalitetsoplysninger på socialområdet.

Formålet med redskabet er at tilvejebringe ledelse, sagsbehandler samt udfører dokumentation og viden om effekten af de indsatser, der leveres til borgeren.

I FKO foretages en scoring af borgerens statussituation (Baseline-scoring) ift. de specifikke indsatsmål i borgerens individuelle plan (pædagogiske handleplan), og der angives en målsætning for, hvor borgeren skal hen ift. hvert mål. Endelig vurderes det i statusopfølgningen (senest efter 1 år), hvilket funktionsniveau borgeren har indenfor det givne indsatsområde.