Kvalitet og udvikling

Udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet. (RUK)

På Udsatte-, Handicap- og psykiatriområdet har Randers Kommune udarbejdet sin egen kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, du som borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen, det vil sige kommunens serviceniveau.

FKO (Faglige KvalitetsOplysninger)

FKO er et dokumentationsredskab til måling af faglige kvalitetsoplysninger på socialområdet.

Pårørendeundersøgelse 2015

Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) i Region Midtjylland har målt tilfredsheden blandt brugere og pårørende med tilbuddene på socialområdet i Randers Kommune. Undersøgelsen er lavet blandt brugere og pårørende på voksen handicap- og senhjerneskadeområdet og på området for socialt udsatte. Derudover er undersøgelsen lavet blandt pårørende på psykiatriområdet.

Tilsynsrapporter 2016

Her kan du finde tilsynsrapporter for de tilbud der er Center for Psykiatriindsats