Hvilke procedure skal medarbejder og myndighed efterleve