Kvalitetsstandarder og bilag

En kvalitetsstandard er det dokument som beskriver en kommunes politisk fastsatte serviceniveau, og er det niveau og de prioriteringer, forvaltningen skal bruge som udgangspunkt i det daglige arbejde.

Kvalitetsstandarderne bliver lagt samlet frem til politisk behandling kort efter et lokalvalg, så de nye politikere kan lade deres visioner på området komme til udtryk i den måde, borgernes behov mødes på i det daglige arbejde.

Derudover vil der af og til være behov for justeringer undervejs i en valgperiode, og derfor kan enkelte kvalitetsstandarder være nyere end andre.

Her på siden finder du de gældende kvalitetsstandarder for socialområdet inkl. rusmiddelområdet.