Psykiatriens hus

En smuk fredet bygning fra starten af 1900-tallet har siden maj 2016 dannet ramme om Psykiatriens Hus i Randers.. Herunder kan du finde information om de forskellige tilbud der er i Psykiatriens hus.

Det forholdsvis nyetableret tilbud tager udgangspunkt i en recoveryorienteret og rehabiliterende indsats, hvor borgeren kan modtage en fleksibel og sammenhængende støtte til at udvikle sig, til at få det bedre og udnytte eget potentiale bedst muligt.

De nye rammer har givet flere muligheder for at skabe nye tilbud for brugerne af huset. Der er flere medarbejdere og fagligheder samlet, ligesom der også er plads til regionale tilbud og frivillige foreninger.

Aktiviteterne i Psykiatriens Hus er målrettede en bred gruppe af psykisk sårbare borgere, der har behov for socialpsykiatrisk støtte. Der er tilbud, der retter sig mod yngre psykisk sårbare, såvel som ældre. Det har været afgørende, at flere forskellige indsatser er samlet under samme tag for derved at skabe større sammenhæng og fleksibilitet i indsatsen. Her kan man komme og få støtte, råd og vejledning, hvis man har psykisk sygdom eller sårbarhed tæt inde på livet.

Der arbejdes med brugerindflydelse på alle niveauer, således at Huset kan tilpasse sine ydelser i forhold til borgernes behov og ønsker.

Det kræver ingen henvisning eller visitation til aktiviteterne i Psykiatriens Hus, men der tilbydes en indledende samtale, hvor der kan lægges en individuel plan, som tilgodeser ønsker og behov.

Psykiatriens Hus tilbyder en lang række aktiviteter målrettet brugergrupperne

Find os Dagcenter Løvetand Klubben Den Grønne Gren Ungegruppen Undervisning