Psykisk sårbare voksne

Bostøtte

Formålet med mestringsvejlederindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. Mestringsvejledning bevilges efter Servicelovens § 85

Botilbud

I Socialafdelingen er der 10 socialpsykiatriske botilbud. Her har du din egen lejlighed, og du tilbydes støtte fra personalet i botilbuddet.

Væresteder

En smuk fredet bygning fra starten af 1900-tallet har siden maj 2016 dannet ramme om Psykiatriens Hus i Randers. Her kan du finde information om de forskellige tilbud der er i Psykiatriens hus.

Økonomi

Du kan søge kommunen om økonomisk hjælp, også kaldet enkeltydelse, og få økonomisk rådgivning.

Uddannelse og job

Her kan du læse om Randers Kommunes tilbud om hjælp til uddannelse og job for psykisk sårbare.

Undervisning

Som psykisk sårbar kan man tilbydes undervisning enten som hensyntagende undervisning på små hold eller som kompenserende specialundervisning.