Psykisk sårbare voksne

Botilbud

I Socialafdelingen er der 10 socialpsykiatriske botilbud. Her har du din egen lejlighed, og du tilbydes støtte fra personalet i botilbuddet.

Bostøtte

Socialpsykiatrisk bostøtte - med borgeren i centrum