Aftalemål 2017/2018

I Center for psykiatriindsats arbejder der i 2017/2018 med særlig fokus på nedenstående aftalemål.

Helbredstjek

Bostøtten i Center for Psykiatri arbejder sundhedsfremmende. Alle borgere tilbydes årligt et helbredstjek hos egen læge.

Hent folder om sundhedstjek

Min plan

Bostøtten i Center for Psykiatri samarbejder med Jobcenter Randers i forhold til borgere på kontanthjælp. "Min plan" er et visuelt redskab der sikrer at indsatserne koordineres, hænger sammen og understøtter hinanden.