Hvad kan der ydes støtte til?

Bostøtten kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

  • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
  • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
  • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
  • afklaring af mestringsmuligheder.
  • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
  • håndtering af post og økonomi.
  • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.