Pårørende/borgerens netværk

Kontakten og samarbejdet med de pårørende/nærmeste netværk kan være en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn.