Gruppebaseret bostøtte

Det overordnede mål med gruppebaseret bostøtte er at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen

Den gruppebaserede bostøtte har også til sigte at skabe mulighed for netværksdannelse borgerne imellem. Gruppebaseret bostøtte kan fungere som en selvstændig ydelse eller supplere den individuelle bostøtteindsats. 

Ligesom den individuelle bostøtte er gruppebaseret bostøtte et visiteret tilbud, som bevilliges af Myndighed for Psykiatri.

Social og personlig mestring

Praktisk personlig mestring

Fod på vægten

Stemmehører - Det at håndtere dine stemmer

Motivationsforløb til jobrettet rehabilitering