Gruppeforløb

Det overordnede mål med gruppeforløb er, at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen

Gruppeforløb har også til sigte at skabe mulighed for netværksdannelse borgerne imellem. Gruppeforløb kan fungere som en selvstændig ydelse eller supplere den individuelle bostøtteindsats. 

Det individuelle mestringsforløb er, modsat gruppeforløb, et visiteret tilbud, som bevilliges af Myndighed for Psykiatri.

Social og personlig mestring

Praktisk personlig mestring

Fod på vægten

Stemmehører - Det at håndtere dine stemmer

Motivationsforløb til jobrettet rehabilitering