Botilbud

I Socialafdelingen er der 10 socialpsykiatriske botilbud. Her har du din egen lejlighed, og du tilbydes støtte fra personalet i botilbuddet.

Socialafdelingen visiterer også til botilbud i Region Midtjylland, andre kommuner eller private opholdssteder.

For at få mere at vide om disse muligheder kan du henvende dig til psykiatrirådgivningen.

Myndighed for psykiatri visiterer også til botilbud i Region Midtjylland, andre kommuner eller private opholdssteder. For at få mere at vide om disse muligheder kan du henvende dig til myndighed for psykiatri.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud via nedenstående links.

Botilbud til unge Botilbud til voksne Botilbud til ældre