Brugerindflydelse

Der afholdes jævnligt beboermøder, hvor beboerne træffer beslutninger om fællesanliggender, herunder eks. planlægning af fællesarrangementer, ferie, spørgsmål i forhold til drift og, hvordan vi planlægger støtten og omsorgen. Alle beboere har mulighed for at deltage. Her afgøres det også, hvem der skal repræsentere Solstrålen på fællesmøder i psykiatrien i Randers Kommune.