Vi tilbyder

På Solstrålen er brugerindflydelse og den enkelte beboers ret til at bestemme over eget liv bærende værdier i tilbuddet.

Målet er at give mennesker med psykiske lidelser et tilbud om en bolig, hvor der er døgndækning og individuel tilrettelagt støtte, og hvor den enkelte har mulighed for at leve både et meget privat liv og et liv i fællesskab med andre.

Delmål:

  • At etablere et trygt og udviklende miljø
  • At skabe struktur i hverdagen for at opnå en god og stabil døgnrytme
  • At styrke og støtte beboeren i relationer til andre mennesker

Med udgangspunkt i §141-handleplanen, hvor mål og delmål fastsættes i samarbejde med beboeren, tilbyder vi individuelt tilrettelagt støtte til, hvad der måtte være behov for. Det kunne være daglig kontakt, støttesamtale, socialt samvær, hygiejne, medicin, indkøb eller ernæring.

På Solstrålen arbejdes ud fra kontaktpersonsystemet, hvilket i praksis betyder, at hver beboer får tilknyttet to primære personer fra personalegruppen.