Botilbud til unge

Paderuphus er et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107 for dig, der er mellem 18 og 30 år og er psykisk sårbar. Botilbuddet er opført i 2007 og rummer 12 to-værelses lejligheder med eget bad, toilet og køkken.

Som beboer på Paderuphus kan du opleve at:

 • få tryghed.
 • få nye venner.
 • lære at flytte hjemmefra og begå dig i den voksnes verden.
 • få støtte til skolegang, arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter.
 • lære at forholde dig til din sindslidelse.
 • få styr på hverdagen: madlavning, indkøb, tøjvask, økonomi m.m.
 • (Der ikke er fast nattevagt hele tiden. Men at den deles mellem V. Tværvej og Paderuphus.)

Hvordan man udvikler sig, er forskelligt fra person til person – det afhænger nemlig især af, hvad man selv er parat til at arbejde med.

Formålet med din tid på Paderuphus er:

 • at du oplever stabilitet og øget livskvalitet.
 • at du får din hverdag til at hænge så meget sammen, at du kan flytte til egen lejlighed eller i bofællesskab (eller evt. anden form for psykiatrisk bostøttetilbud).

Der visiteres til ophold på Paderuphus via Socialafdelingen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C -  Tlf. 8915 1515

Læs mere

Indsats tilpasset den enkelte

Lige meget hvem man er, har man brug for opmærksomhed, nærvær, omsorg og støtte til at leve eget liv på egne præmisser. Men vi er alle unikke mennesker, så den opmærksomhed, det nærvær og den støtte, som vi hver især har brug for, er individuel. Derfor tilpasser vi støtten individuelt – lige præcis til dig og dine behov. I fællesskab finder vi frem til dine ressourcer og problemstillinger.

Kerneydelsen

Kerneydelsen på Paderuphus er botræning. Vi ønsker, at sikre dig ret til et liv på dine præmisser og at støtte dig i dit ønske om livsudfoldelse. Vi støtter dig i de ting, som du har svært ved, ud fra en bred vifte af metoder inspireret af fx den systemiske og den kognitive tilgang – det kan være alt lige fra at komme op om morgenen og lave mad til at komme ud og shoppe.

Værdigrundlag

Paderuphus’ værdigrundlag er at sikre den unges ret til et liv på egne præmisser samt at støtte dennes ønske om livsudfoldelse. Værdierne er det fundament, der skal sikre en fælles tilgang til kvalitet i den socialpsykiatriske indsats på Paderuphus.

Vi har valgt at have fokus på tre værdier, som dels afspejler holdninger, og dels repræsenterer Regionens og de nationale værdier.

 • Respekt
 • Dialog
 • Ansvar

Respekt indebærer

 • at der skal være respekt mellem den unge og medarbejdere, de unge imellem og mellem pårørende og medarbejdere.
 • at samarbejdspartnere skal inddrages.
 • at der er ligeværdighed mellem den unge og medarbejderen.
 • at den unge har selvbestemmelse over eget liv.
 • at organisationen fremstår troværdig og ærlig.

Dialog indebærer

 • at medarbejderne har fokus på gensidig kommunikation.
 • at medarbejderne samarbejder med de unge og deres pårørende.
 • at medarbejderne samarbejder med de unge og øvrige medarbejder.
 • at medarbejderne samarbejder med tværsektorielle samarbejdspartnere.
 • at aftaler og tidsfrister overholdes.
 • at medarbejderen har fokus på faglighed i udførelsen af arbejdsopgaver.
 • at forskelligheder værdsættes på tværs af faggrupper og kulturer.
 • at der er åbenhed overfor holdninger og meninger på en anerkendende måde.

Vi tilbyder dig nogle rammer for en hverdag, der kan være med til at bringe stabilitet og overskud ind i dit liv.

Dagligdagen

I et trygt og stabilt liv er dagligdagen vigtig. Vi støtter dig med at få styr på din dagligdag – med alt fra mad, hygiejne og medicin til at betale regninger, handle ind og være sammen med andre. Dagligdagen på Paderuphus er forskellig fra beboer til beboer. Nogle står tidligt op, fordi de skal i skole eller på arbejde. Andre sover længere og hænger ud med vennerne i stuen indtil deres aktiviteter starter. ”Der er sådan lidt højskolestemning her. Jeg bor sammen med mine venner. Og har en tryg hverdag. Og så er her en dejlig masse lys, så der er slet ikke sådan en mørk stemning.”  (Beboer)

Troværdighed

Vi er troværdige overfor dig. Dvs. vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør. Vi tilbyder dig ukomplicerede relationer, for vi er her altid og holder af dig uanset, hvem du er.

Trygge venskaber

Langt de fleste mennesker skal være trygge ved hinanden for at blive venner. Den tryghed finder du her. Og derfor får du også mulighed for at etablere et rigtig godt netværk. Langt de fleste beboere bliver venner: De ser fjernsyn sammen, mødes over en kande te, spiller spil, spiller fodbold, drengene spiller computerspil, og pigerne sludrer på bænken i solskinnet.

Brugerindflydelse

Du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor du har brug for det, men som udgangspunkt er du selv en aktiv spiller i dit eget liv:

 • Du deltager i udarbejdelsen af din egen handleplan for din tid på Paderuphus.
 • Du deltager i det faste beboermøde, hvor vi drøfter ønsker til hverdagen, til verden omkring os, aktiviteter og evt. problemstillinger, der vedrører fællesskabet.
 • Du har selv indflydelse på at reducere de problemstillinger, der er i dit liv.
Målgruppe

Paderuphus er for dig, der er mellem 18 og 30 år, har svære sindslidelser og endnu ikke magter en selvstændig tilværelse. Måske har du en af følgende diagnoser:

 • Skizofreni
 • Emotionel ustabil personlighed af borderlinetypen eller den impulsive type
 • Spiseforstyrrelser
 • Dobbeltdiagnose

Alle, der bor her, har behov for støtte i træningen af basale færdigheder, fx:

 • Socialt samvær
 • Skolegang
 • Familierelationer
 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Fritidsaktiviteter