Brugerindflydelse

Du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor du har brug for det, men som udgangspunkt er du selv en aktiv spiller i dit eget liv:

  • Du deltager i udarbejdelsen af din egen handleplan for din tid på Paderuphus.
  • Du deltager i det faste beboermøde, hvor vi drøfter ønsker til hverdagen, til verden omkring os, aktiviteter og evt. problemstillinger, der vedrører fællesskabet.
  • Du har selv indflydelse på at reducere de problemstillinger, der er i dit liv.