Værdigrundlag

Paderuphus’ værdigrundlag er at sikre den unges ret til et liv på egne præmisser samt at støtte dennes ønske om livsudfoldelse. Værdierne er det fundament, der skal sikre en fælles tilgang til kvalitet i den socialpsykiatriske indsats på Paderuphus.

Vi har valgt at have fokus på tre værdier, som dels afspejler holdninger, og dels repræsenterer Regionens og de nationale værdier.

 • Respekt
 • Dialog
 • Ansvar

Respekt indebærer

 • at der skal være respekt mellem den unge og medarbejdere, de unge imellem og mellem pårørende og medarbejdere.
 • at samarbejdspartnere skal inddrages.
 • at der er ligeværdighed mellem den unge og medarbejderen.
 • at den unge har selvbestemmelse over eget liv.
 • at organisationen fremstår troværdig og ærlig.

Dialog indebærer

 • at medarbejderne har fokus på gensidig kommunikation.
 • at medarbejderne samarbejder med de unge og deres pårørende.
 • at medarbejderne samarbejder med de unge og øvrige medarbejder.
 • at medarbejderne samarbejder med tværsektorielle samarbejdspartnere.
 • at aftaler og tidsfrister overholdes.
 • at medarbejderen har fokus på faglighed i udførelsen af arbejdsopgaver.
 • at forskelligheder værdsættes på tværs af faggrupper og kulturer.
 • at der er åbenhed overfor holdninger og meninger på en anerkendende måde.

Vi tilbyder dig nogle rammer for en hverdag, der kan være med til at bringe stabilitet og overskud ind i dit liv.