Bostøttecenter Infanterivej

Bostøttecenter Infanterivej er et socialpsykiatrisk bostøttetilbud, hvor der ydes bostøtte efter Servicelovens §85. Der er 15 lejemål og et fælleshus.

Der visiteres til ophold på Infanterivej via Socialafdelingen:

Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1515

Der er personaledækning alle dage fra kl.  08:00-21:00.

Vejledende huslejepris (år 2014)

Husleje

6018 kr.

Antenne

61 kr.

A/C varme     

704,20 kr.

A/C vand

301,80 kr.

Indskud

29.075 kr.