Støttecenter Solsorten

Støttecenter Solsorten er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne. Tilbuddet består af 8 to-rums lejligheder med eget badeværelse og køkken.

Du har derudover mulighed for at bruge et fælles vaskeri, som ligger i kælderen.

Til botilbuddet hører et fælles motionsrum, der er beliggende på Solsortvej 3 i kælderen.

Visitation til bostedet foregår via Socialafdelingen:

Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1515

Målgruppe

Målgruppen til Solsorten er fortrinsvis voksne, som aldersmæssigt ligger mellem 25 og 55 år og som har svære psykiske lidelser som f.eks. skizofreni og borderline - personer som har brug for stabile, trygge og udviklende rammer.

Husleje

Husleje

ca. 3800 kr.

A/C varme     

ca. 650 kr.

El

ca. 400 kr.

Antenne

ca. 300 kr.

Personale

Personalet træffes i hverdagene kl. 8:00-21:00 i enten fællestuen eller i forbindelse med støtte/hjælp hos den enkelte beboer. I weekenden er der mulighed for telefonisk at aftale tid med de medarbejdere, der er på arbejde i dagtimerne. Lørdage samt søn- og helligdage er der personale i botilbuddet fra kl. 14:00-21:00.

Om natten er der mulighed for at tilkalde hjælp fra områdecentrets nattevagter.

Personalet er faglig velfunderet og udgør en tværfaglig gruppe, der alle er social- og sundhedsfagligt uddannet - enten som social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent eller socialpædagog.

Sådan arbejder vi

Der lægges afgørende vægt på brugerindflydelse, således at du kan få indflydelse på indholdet i arbejdet og på tilrettelæggelse og udformning af konkrete tiltag.

Der afholdes beboermøder hver anden måned, hvor både personale og beboere deltager.

Indsatsen skal bygges på såvel faglig viden som medmenneskelighed og tilrettelægges sammen med den sindslidende og i relevante/ønskede tilfælde dennes pårørende.

Der er ikke etableret et bruger- og pårørenderåd, men der indkaldes årligt til valg af dette af daglig leder.

Arbejdet er socialpsykiatrisk, hvilket vil sige, at der tages afsæt i den socialpsykiatriske praksis, som er en tradition under udvikling, og som er baseret på pædagogiske og psykologiske teorier og metoder.

Der arbejdes udfra kontaktpersonprincippet og efter de ønsker og behov, den enkelte beboer kan have for kontaktperson.

Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, den enkelte beboer har. Det er et mål, at du kommer til at opleve din bolig som en tryg base for et indholdsrigt liv.

Der arbejdes med din evne til social og personlig mestring, hvorved bl.a. forstås pasning af egen bolig, arbejde med problemadfærd, strukturering af hverdagen, træning af praktiske og sociale færdigheder, personlig udvikling, sociale relationer, deltagelse i aktiviteter både i og udenfor hjemmet, indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, ture ud af huset, ferieture, socialt samvær, etc.

Der arbejdes efter servicelovens § 141 om udfærdigelse af handleplaner i samarbejde med en kommunal sagsbehandler.