Personale

Personalet træffes i hverdagene kl. 8:00-21:00 i enten fællestuen eller i forbindelse med støtte/hjælp hos den enkelte beboer. I weekenden er der mulighed for telefonisk at aftale tid med de medarbejdere, der er på arbejde i dagtimerne. Lørdage samt søn- og helligdage er der personale i botilbuddet fra kl. 14:00-21:00.

Om natten er der mulighed for at tilkalde hjælp fra områdecentrets nattevagter.

Personalet er faglig velfunderet og udgør en tværfaglig gruppe, der alle er social- og sundhedsfagligt uddannet - enten som social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent eller socialpædagog.