Sådan arbejder vi

Der lægges afgørende vægt på brugerindflydelse, således at du kan få indflydelse på indholdet i arbejdet og på tilrettelæggelse og udformning af konkrete tiltag.

Der afholdes beboermøder hver anden måned, hvor både personale og beboere deltager.

Indsatsen skal bygges på såvel faglig viden som medmenneskelighed og tilrettelægges sammen med den sindslidende og i relevante/ønskede tilfælde dennes pårørende.

Der er ikke etableret et bruger- og pårørenderåd, men der indkaldes årligt til valg af dette af daglig leder.

Arbejdet er socialpsykiatrisk, hvilket vil sige, at der tages afsæt i den socialpsykiatriske praksis, som er en tradition under udvikling, og som er baseret på pædagogiske og psykologiske teorier og metoder.

Der arbejdes udfra kontaktpersonprincippet og efter de ønsker og behov, den enkelte beboer kan have for kontaktperson.

Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, den enkelte beboer har. Det er et mål, at du kommer til at opleve din bolig som en tryg base for et indholdsrigt liv.

Der arbejdes med din evne til social og personlig mestring, hvorved bl.a. forstås pasning af egen bolig, arbejde med problemadfærd, strukturering af hverdagen, træning af praktiske og sociale færdigheder, personlig udvikling, sociale relationer, deltagelse i aktiviteter både i og udenfor hjemmet, indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, ture ud af huset, ferieture, socialt samvær, etc.

Der arbejdes efter servicelovens § 141 om udfærdigelse af handleplaner i samarbejde med en kommunal sagsbehandler.