Støttecenter Vesterbo

Støttecenter Vesterbo er et socialpsykiatrisk botilbud som består af 2 ”afdelinger” - en på Vester Tværvej og en nyere på Hvidemøllevej.

Lejlighederne bliver administreret af Lejerbo og fungerer som en almen bolig.

Hvidmøllevej er der 8 lejligheder (a 72 m2 inkl. fællesarealer).

Vester Tværvej er der 6 lejligheder (a 65 m2 inkl. fællesarealer).

Lejlighederne indeholder eget badeværelse, mindre køkken, soveværelse, stue og enten en altan eller terrasse. Der er en fælles stue med tv og Wii samt 2 fælleskøkkener med spiseplads, hvor man har mulighed for at spise sammen med nogle af de andre beboere og personalet. Ligeledes er der en fælles computer i det ene fællesrum.

Du har derudover mulighed for at bruge fælles vaskeri. Dette forefindes i begge afdelinger med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere i hver afdeling.

Personalet træffes alle dage fra kl. 8:00 til kl. 21:00 i forbindelse med støtte/hjælp hos den enkelte beboer eller på kontoret.

Visitation foregår via Socialafdelingen:

Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1515

Målgruppe

Målgruppen til Vesterbo er fortrinsvis voksne, som aldersmæssigt ligger mellem 25 og op og som har svære psykiske lidelser som f.eks. skizofreni og borderline - personer som har brug for stabile, trygge og udviklende rammer.

Sådan arbejder vi

Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, som den enkelte beboer har. Vi arbejder ud fra kommunes værdier og kvalitets standarter.

Der vil blive givet bostøtte ud fra den enkeltes individuelle handleplan, hvorved bl.a. forstås pasning af egen bolig, arbejde med problemadfærd, strukturering af hverdagen, træning af praktiske og sociale færdigheder, personlig udvikling, sociale relationer, deltagelse i aktiviteter både i og udenfor Vesterbo, indkøb, madlavning, rengøring, ture ud af huset, socialt samvær, passe et job etc.

Der arbejdes efter servicelovens § 141 om udfærdigelse af handleplaner i samarbejde med kommunal sagsbehandler.

Der tilbydes fælles aktiviteter ud fra beboernes ønsker og behov. Hvor der nogle gange vil blive opkrævet et mindre beløb for at kunne dække udgifterne til aktiviteterne.

Det er Vesterbos kerneopgave at skabe rammerne for at være aktør i eget liv, hvor tryghed, værdighed, ejerskab og livskvalitet er med til at give en meningsfyldt hverdag.

Der lægges afgørende vægt på brugerindflydelse, således at du kan få indflydelse på indholdet i arbejdet og på tilrettelæggelsen.

Der afholdes husmøder hver anden måned, hvor både personale og beboere deltager.

Der arbejdes ud fra kontaktpersonprincippet hvor alle har 2 kontaktpersoner og efter de ønsker og behov, den enkelte beboer kan have for kontaktperson.

Personalegruppen består af 6 sosu-assistenter. Der er ikke tilknyttet faste vikarer.

Mad

Flere gange om ugen er der mulighed for at deltage i fælles madordning, vekslende mellem morgenmad, frokost og aftensmad. Dette er et tilbud til alle beboere på Vesterbo. Her har man også mulighed for at være en aktiv del af madlavning, borddækning og oprydningen. Det er personalet der står som ansvarlig for madordningen. Beboerne skal være en del af processen omkring måltiderne, da det er med øje for træningsforløb.