Sådan arbejder vi

Støtten tilrettelægges individuelt efter hvilke behov, ønsker og livsstil, som den enkelte beboer har. Vi arbejder ud fra kommunes værdier og kvalitets standarter.

Der vil blive givet bostøtte ud fra den enkeltes individuelle handleplan, hvorved bl.a. forstås pasning af egen bolig, arbejde med problemadfærd, strukturering af hverdagen, træning af praktiske og sociale færdigheder, personlig udvikling, sociale relationer, deltagelse i aktiviteter både i og udenfor Vesterbo, indkøb, madlavning, rengøring, ture ud af huset, socialt samvær, passe et job etc.

Der arbejdes efter servicelovens § 141 om udfærdigelse af handleplaner i samarbejde med kommunal sagsbehandler.

Der tilbydes fælles aktiviteter ud fra beboernes ønsker og behov. Hvor der nogle gange vil blive opkrævet et mindre beløb for at kunne dække udgifterne til aktiviteterne.

Det er Vesterbos kerneopgave at skabe rammerne for at være aktør i eget liv, hvor tryghed, værdighed, ejerskab og livskvalitet er med til at give en meningsfyldt hverdag.

Der lægges afgørende vægt på brugerindflydelse, således at du kan få indflydelse på indholdet i arbejdet og på tilrettelæggelsen.

Der afholdes husmøder hver anden måned, hvor både personale og beboere deltager.

Der arbejdes ud fra kontaktpersonprincippet hvor alle har 2 kontaktpersoner og efter de ønsker og behov, den enkelte beboer kan have for kontaktperson.

Personalegruppen består af 6 sosu-assistenter. Der er ikke tilknyttet faste vikarer.