Hvad kan der ydes støtte til?

 

Bostøtten kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

 

  • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.

  • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.

  • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.

  • afklaring af mestringsmuligheder.

  • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.

  • håndtering af post og økonomi.

  • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.