Pårørende/borgerens netværk

Kontakten og samarbejdet med dine pårørende/nærmeste netværk kan være en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med dig, arbejde hen imod, at dine pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for dig.