Bostøtte opdeling

Psykiatri / Udsatte

Bostøtte ydes til psykisk sårbare og udsatte borgere, som bor i egen bolig.

Ung bostøtte

Ung Bostøtte tilbyder bostøtte til psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år.

Flyverbostøtte

Flyverbostøtte ydes til borgere, der endnu ikke er visiteret til en konkret ydelse

Gruppebaseret bostøtte

Det overordnede mål med gruppebaseret bostøtte er at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen