Flyverbostøtte

Flyverbostøtte ydes til borgere, der endnu ikke er visiteret til en konkret ydelse

Flyverbostøtte ydes til borgere, der endnu ikke er visiteret til en konkret ydelse. Borgeren kan have behov for støtte til enkelte opgaver som f.eks støtte i forbindelse med flytning eller støtte til at komme til lægen.

Udover hjælp til den konkrete opgave er det Flyverbostøttens opgave at afklare og udrede, hvorvidt borgeren har behov for yderligere støtte.

Der er tale om korte afklaringsforløb, der kan iværksættes hurtigt. Som udgangspunkt kan det være over en periode på 2-6 uger med 1-3 ugentlige besøg/aktiviteter.

Flyverbostøttens opgave kan være at sørge for koordinering til andre tilbud/indsatser, som i nogle tilfælde kan lede til et visiteret tilbud.