Gruppebaseret bostøtte

Det overordnede mål med gruppebaseret bostøtte er at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen

Det overordnede mål med gruppebaseret bostøtte er at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen. Udvekslingen af erfaringer omkring mestring af sociale problemstillinger er i centrum.

Den gruppebaserede bostøtte har også til sigte at skabe mulighed for netværksdannelse borgerne imellem. Gruppebaseret bostøtte kan fungere som en selvstændig ydelse eller supplere den individuelle bostøtteindsats. 

Ligesom den individuelle bostøtte er gruppebaseret bostøtte et visiteret tilbud, som bevilliges af Socialafdelingen.

Nederst kan du se en oversigt over de forskellige gruppeydelser. Du kan klikke på de enkelte ydelser for at se flere informationer.

Social og personlig mestring

Praktisk personlig mestring