Psykiatri / Udsatte

Bostøtte ydes til psykisk sårbare og udsatte borgere, som bor i egen bolig.

Bostøtten gives primært som individuel bostøtte, men hvis borgeren kan profitere af det, kan støtten også suppleres eller erstattes med gruppebaseret bostøtte eller virtuel bostøtte. Virtuel bostøtte gives i form af videosamtaler over pc'er eller via mobiltelefon.

Når borgeren er blevet visiteret til bostøtte, kontaktes man af en medarbejder fra "Psykiatri og Udsatte. Det første møde aftales og efterfølgende drøftes og planlægges det, hvordan den fremtidige bostøtte skal tilrettelægges. Som udsat borger har man en funktionsnedsættelse som følge af et misbrug