Ung bostøtte

Ung Bostøtte tilbyder bostøtte til psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år.

Når borgeren er blevet visiteret til bostøtte, kontaktes man af en medarbejder fra "Ung bostøtte", som udover at yde alm. bostøtte også yder støtte i relation til det at være ung. Vores opgave er at støtte den unge i at skabe et tilfredsstillende hverdagsliv, som fungerer så sammenhængende og hensigtsmæssigt som muligt.  

Som i den øvrige bostøtte er indsatsen recovery-orienteret. Dette indebærer, at den unge har medbestemmelse i eget forløb og bliver støttet i at tage ansvar for eget liv. Der tages udgangspunkt i den unges ønsker og ressourcer, og indsatsen tilrettelægges ud fra den unges behov.

Et udfordrende ungdomsliv

Unge med psykisk sårbarhed kan opleve forskellige problemstillinger, som knytter sig direkte til deres psykiske sårbarhed, samtidig med at de står overfor en lang række af ungdomslivets øvrige udfordringer på lige fod med andre unge. I bostøtteindsatsen er der fokus på begge disse aspekter af den unges tilværelse. Sammen med den unge arbejdes der med de personlige udviklingsmuligheder, og den unge støttes i at lære at mestre ungdomslivet ud fra sine egne forudsætninger.

 Hvad kan Ung Bostøtte tilbyde?

  • Støtte til forståelse af sin sindslidelse

  • Støtte i forbindelse med samvær og samtaler

  • Støtte i forbindelse med ledsagelse til læge, psykolog, psykiater osv.

  • Støtte til at strukturere hverdagen

  • Støtte til kost og motion

  • Træne og støtte i praktiske gøremål i samarbejde med den unge

  • Samarbejde og samtaler med pårørende

  • At være den koordinerende kontaktperson i forbindelse med behandling, bolig, fritid og beskæftigelse

  • Afklare den unges fremtidige situation i samarbejde med Psykiatrirådgivningens sagsbehandlere

  • Støtte til at etablere og vedligeholde det sociale netværk