Mere om Støttecenter Solstrålen

Mere om Støttecenter Solstrålen, Brugerindflydelse: Pårørendesamarbejde: Rygepolitik:

Mere om  Støttecenter  Solstrålen

Brugerindflydelse:

 
Der afholdes jævnligt beboermøder, hvor beboerne træffer beslutninger om fællesanliggender, herunder eks. planlægning af fællesarrangementer, ferie, spørgsmål i forhold til drift og, hvordan vi planlægger støtten og omsorgen. Alle beboere har mulighed for at deltage. Her afgøres det også, hvem der skal repræsentere Solstrålen på fællesmøder i psykiatrien i Randers Kommune.
 

Pårørendesamarbejde:

 
Under henvisning til værdierne er det beboeren, som afgør i hvilket omfang, eventuelle pårørende skal inddrages. Pårørende kan være familie, god ven eller andre.
Igen vil arbejdet på Solstrålen også bestå af at støtte den enkelte i at fastholde eller etablere relationer til andre.

Rygepolitik:

 
Af hensyn til det fælles indeklima og under henvisning til lovgivning og Randers Kommunes generelle politik for området præciseres følgende:
  • Der må ikke ryges på fællesarealer.
  • Der må ikke ryges i lejligheden, når der opholder sig personale der.
  • Ryger man, skal døren til lejligheden være lukket.