Hvordan får jeg en bolig?

I Center for psykiatriindsats er der 10 socialpsykiatriske botilbud. Her har du din egen lejlighed, og du tilbydes støtte fra personalet i botilbuddet.

I Center for psykiatriindsats er der 10 socialpsykiatriske botilbud. Her har du din egen lejlighed, og du tilbydes støtte fra personalet i botilbuddet.

Myndighed for psykiatri visiterer også til botilbud i Region Midtjylland, andre kommuner eller private opholdssteder. For at få mere at vide om disse muligheder kan du henvende dig til myndighed for psykiatri.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke dig ind i en af boksene "Unge, voksne eller ældre"