Mere om Paderuphus

Indsats tilpasset den enkelte Lige meget hvem man er, har man brug for opmærksomhed, nærvær, omsorg og støtte til at leve eget liv på egne præmisser. Men vi er alle unikke mennesker, så den opmærksomhed, det nærvær og den støtte, som vi hver især har brug for, er individuel. Derfor tilpasser vi støtten individuelt – lige præcis til dig og dine behov. I fællesskab finder vi frem til dine ressourcer og problemstillinger.

Indsats tilpasset den enkelte


Lige meget hvem man er, har man brug for opmærksomhed, nærvær, omsorg og støtte til at leve eget liv på egne præmisser. Men vi er alle unikke mennesker, så den opmærksomhed, det nærvær og den støtte, som vi hver især har brug for, er individuel.

Derfor tilpasser vi støtten individuelt – lige præcis til dig og dine behov. I fællesskab finder vi frem til dine ressourcer og problemstillinger.

Kerneydelsen
Kerneydelsen på Paderuphus er botræning. Vi ønsker, at sikre dig ret til et liv på dine præmisser og at støtte dig i dit ønske om livsudfoldelse. Vi støtter dig i de ting, som du har svært ved, ud fra en bred vifte af metoder inspireret af fx den systemiske og den kognitive tilgang – det kan være alt lige fra at komme op om morgenen og lave mad til at komme ud og shoppe.

Værdigrundlag
Paderuphus’ værdigrundlag er at sikre den unges ret til et liv på egne præmisser samt at støtte dennes ønske om livsudfoldelse. Værdierne er det fundament, der skal sikre en fælles tilgang til kvalitet i den socialpsykiatriske indsats på Paderuphus.
Vi har valgt at have fokus på tre værdier, som dels afspejler holdninger, og dels repræsenterer Regionens og de nationale værdier.
 • Respekt
 • Dialog
 • Ansvar
Respekt indebærer
 • at der skal være respekt mellem den unge og medarbejdere, de unge imellem og mellem pårørende og medarbejdere.
 • at samarbejdspartnere skal inddrages.
 • at der er ligeværdighed mellem den unge og medarbejderen.
 • at den unge har selvbestemmelse over eget liv.
 • at organisationen fremstår troværdig og ærlig.
Dialog indebærer
 • at medarbejderne har fokus på gensidig kommunikation.
 • at medarbejderne samarbejder med de unge og deres pårørende.
 • at medarbejderne samarbejder med de unge og øvrige medarbejder.
 • at medarbejderne samarbejder med tværsektorielle samarbejdspartnere.
 • at aftaler og tidsfrister overholdes.
 • at medarbejderen har fokus på faglighed i udførelsen af arbejdsopgaver.
 • at forskelligheder værdsættes på tværs af faggrupper og kulturer.
 • at der er åbenhed overfor holdninger og meninger på en anerkendende måde.

Paderuphus har lavet en folder, hvor du kan hente yderligere informationer: Folder