Voksne

Støttecenter Vesterbo

Støttecenter Vesterbo er et socialpsykiatrisk botilbud som består af 2”afdelinger” 1 på Vester Tværvej og 1 nyere på Hvidemøllevej.

Støttecenter Solsorten

Støttecenter Solsorten er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne. Visitation til bostedet foregår via Socialafdelingen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C - tlf. 8915 1515. Solstrålen, Solsorten og Stuen er socialpsykiatriske botilbud hørende under Sundhed og Ældre.

Bostøttecenter Infanterivej

Bostøttecenter Infanterivej er et socialpsykiatrisk bostøttetilbud, hvor der ydes bostøtte efter Servicelovens §85. Der er 15 lejemål og et fælleshus.

Bostøttecenter Sjællandsgade

Bostøttecenter Sjællandsgade er et socialpsykiatrisk bostøttetilbud, hvor der ydes bostøtte efter Servicelovens § 85. Der er 12 lejligheder på hver 66 m2 inklusiv fællesfaciliteter.

Bostøttecenter Nørrebrogade

Bostøttecenter Nørrebrogades bygninger består af 14 to-værelses lejligheder med køkken og badeværelse. 1. sals lejlighedernes indgang vender ud mod svalegang, mens stuelejlighederne vender ud mod gangbelægning/græsplæne. Boligerne er ejet af Randers Boligforening af 1940, og man bor på almindelige lejekontraktvilkår.