På Støttecenter Solsorten

På Støttecenter Solsorten: Der lægges afgørende vægt på brugerindflydelse, således at du kan få indflydelse på indholdet i arbejdet og på tilrettelæggelse og udformning af konkrete tiltag.

Mere om Støttecenter  Solsorten

Der lægges afgørende vægt på brugerindflydelse, således at du kan få indflydelse på indholdet i arbejdet og på tilrettelæggelse og udformning af konkrete tiltag.

Der afholdes beboermøder hver anden måned, hvor både personale og beboere deltager.

Indsatsen skal bygges på såvel faglig viden som medmenneskelighed og tilrettelægges sammen med den sindslidende og i relevante/ønskede tilfælde dennes pårørende.

Der er ikke etableret et bruger- og pårørenderåd, men der indkaldes årligt til valg af dette af daglig leder.

Arbejdet er socialpsykiatrisk, hvilket vil sige, at der tages afsæt i den socialpsykiatriske praksis, som er en tradition under udvikling, og som er baseret på pædagogiske og psykologiske teorier og metoder.

Der arbejdes udfra kontaktpersonprincippet og efter de ønsker og behov, den enkelte beboer kan have for kontaktperson.

Personalet er faglig velfunderet og udgør en tværfaglig gruppe, der alle er social- og sundhedsfagligt uddannet - enten som social- og sundhedshjælper, sygehjælper, social- og sundhedsassistent eller socialpædagog.